Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Bạn có suy nghĩ về nạn dịch HIV/AIDS ở nước ta hiện nay

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Luận điểm chính:

– HIV/AIDS đang là một đại dịch của thế giới và của Việt Nam

– Nguyên nhân

+ Do kém hiểu biết,có cuộc sống cá nhân không lành mạnh

+ Gia đình không hạnh phúc…

+ Do thực hiện công tác

+ Do đất nước kém phát triển

– Trước hết, với đạo lí làm người, không ai được quyền dửng dưng trước tai họa của đồng loại.

– HIV/AIDS đang tác động xấu đến đời sống của nhân loại trên toàn thế giới. Một phần lớn tiền bạc và vật chất của thế giới đang phải dồn cho việc chữa trị bệnh AIDS, lẽ ra sẽ được dùng để sản xuất ra lương thực, phòng chống thiên tai…

– Có nhiều con đường lây nhiễm HIV mà bất kì ai cũng có thể không may gặp phải: truyền máu không an toàn, lây từ mẹ sang con, lây từ đời sống tình dục thiếu trách nhiệm, thiếu hiểu biết. Nếu không có những biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ, bệnh có thể đến gõ cửa từng nhà…

– Phải cảnh báo với tất cả mọi người xung quanh về các nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS để tự mình tích cực phòng tránh.

– Phải có cái nhìn đúng và thái độ đối xử đúng đối với người bị HIV/AIDS:

+ Phải coi họ như những con người không may nhiễm phải một thứ bệnh mà đến nay nhân loại chưa có thuốc chữa. Phải yêu thương và chia sẻ nỗi đau.

+ Không được kì thị, coi những người ấy như người bỏ đi, phải giúp họ tạo dựng được niềm tin và nghị lực để sống và đóng góp. Trừ những con đường lây nhiễm đã được xác định, người ta có thể gần gũi với những người bị bệnh.

– Cần góp một phần công sức vào công việc chung, góp một phần tiền bạc vào công việc phòng ngừa nơi cộng đồng của mình. c) Bài học nhận thức và hành động

– Nhận thức được những nguy hiểm của căn bệnh thế kỉ, cách phòng tránh.

– Hành động: mỗi học sinh cần sống lành mạnh, chăm lo học tập, rèn luyện đạo đức, nhân cách. Không có thái độ kì thị, phân biệt đối xử với những người bị HIV hay người nhà của họ. Chia sẻ, cảm thông để giúp họ hòa nhập với cộng đồng.

Luận điểm chính:

– HIV/AIDS đang là một đại dịch của thế giới và của Việt Nam

– Nguyên nhân

+ Do kém hiểu biết,có cuộc sống cá nhân không lành mạnh

+ Gia đình không hạnh phúc…

+ Do thực hiện công tác

+ Do đất nước kém phát triển

– Trước hết, với đạo lí làm người, không ai được quyền dửng dưng trước tai họa của đồng loại.

– HIV/AIDS đang tác động xấu đến đời sống của nhân loại trên toàn thế giới. Một phần lớn tiền bạc và vật chất của thế giới đang phải dồn cho việc chữa trị bệnh AIDS, lẽ ra sẽ được dùng để sản xuất ra lương thực, phòng chống thiên tai…

– Có nhiều con đường lây nhiễm HIV mà bất kì ai cũng có thể không may gặp phải: truyền máu không an toàn, lây từ mẹ sang con, lây từ đời sống tình dục thiếu trách nhiệm, thiếu hiểu biết. Nếu không có những biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ, bệnh có thể đến gõ cửa từng nhà…

– Phải cảnh báo với tất cả mọi người xung quanh về các nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS để tự mình tích cực phòng tránh.

– Phải có cái nhìn đúng và thái độ đối xử đúng đối với người bị HIV/AIDS:

+ Phải coi họ như những con người không may nhiễm phải một thứ bệnh mà đến nay nhân loại chưa có thuốc chữa. Phải yêu thương và chia sẻ nỗi đau.

+ Không được kì thị, coi những người ấy như người bỏ đi, phải giúp họ tạo dựng được niềm tin và nghị lực để sống và đóng góp. Trừ những con đường lây nhiễm đã được xác định, người ta có thể gần gũi với những người bị bệnh.

– Cần góp một phần công sức vào công việc chung, góp một phần tiền bạc vào công việc phòng ngừa nơi cộng đồng của mình. c) Bài học nhận thức và hành động

– Nhận thức được những nguy hiểm của căn bệnh thế kỉ, cách phòng tránh.

– Hành động: mỗi học sinh cần sống lành mạnh, chăm lo học tập, rèn luyện đạo đức, nhân cách. Không có thái độ kì thị, phân biệt đối xử với những người bị HIV hay người nhà của họ. Chia sẻ, cảm thông để giúp họ hòa nhập với cộng đồng.

Chọn tập
Bình luận