Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Trong thư gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường con mình đang theo học, tổng thống Mĩ Abraha Lincon từng viết: “Xin thầy… tâm hồn mình” Anh chị hãy viết 1 bài luận không quá 600 chữ trình bày suy nghĩ của mình về câu nói ấy

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Nghị luận: Trong thư gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường con mình đang theo học, tổng thống Mĩ Abraha Lincon từng viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ của mình cho người nào trả giá cao nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá đối với trái tim và tâm hồn mình” Anh chị hãy viết 1 bài luận không quá 600 chữ trình bày suy nghĩ của mình về câu nói ấy

Bài làm:

“Em thân…” Tôi xin trích dẫn lại câu mà tổng thống mĩ Lincol đã gửi cho thầy giáo: “xin hãy dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ của mình với giâáco nhất nhưng không bao giờ được bán trái tim và linh hồn” rõ rang đây là một luận điểm rất chặt chẽ và được rào trước đón sau một cách vô cùng cận thận; – Như em thấy đấy Câu nói này có 2 vế mà em cũng đã nhận ra là vế đầu nói về sức lao dộng và vế sau là về tinh thần.

Trong xã hội hiện nay chúng ta không thể phủ nhận sức cám dỗ của lợi nhuận, chúng ta không thể nói tiền không quan trọng đúng không em. Chính vì thế mà chúng ta luôn luôn phải nỗ lực làm việc để kiếm tiền. Khi chúng ta làm việc đó được gọi là bán cơ bắp và trí tuệ . Như vậy chúng ta hoàn toàn xứng đáng với một cái giá cao nhất cho công hiến mà chúng ta đã đổ mồ hôi và chất xám .Nhưng em có dể y không Vị tổng thống này đã dùng một từ rất hay đó là “có thể” rõ ràng đó là có thể bán nhưng không hẳn là cứ phải như thế Bởi bao con người đang cống hiến vì nhân loại, bao con người đang tình nguyện làm việc cho cộng đồng .Họ cũng bán sức lao động và mồ hôi nhưng họ lại không đòi hỏi một giá nào cả .Những con người ấy thật đáng cho chúng ta phải ngả đầu cung kính .

– Nhưng hầu hết chúng ta đều là những con người bán sức lao động như vậy nhu cầu được hưởng quyền lợi từ việc đó là một nhu cầu hết sức con người, không thể ai chối cái được.

Chính vì thể Lincol đã nói: Có thể bán cơ bắp và trí tuệ của mình với giá cao nhất. Mặt khác ông cũng khẳng định “không bao giờ bán trái tim và âm hồn mình” rõ ràng nếu con người chỉ có cơ bắp và trí tuệ thì họ cũng chỉ như một cỗ máy không hơn không kém. Con người khác ở chỗ họ có tình cảm và cảm xúc. Chính những điều này tạo nên một khái niệm mà chúng ta thường hay gọi là những gía trị về tinh thần. Những giá trị vật chất thì có thể bán nhưng những gia trị về tinh thần thì không bao giờ mua nổi: như ai đó đã từng nói tiền có thể mua được ngôi nhà đẹp nhưng không bao giờ mua đượ tổ ấm .Trong trường hợp này cũng thể chúng ta có thể bán những gì và chúng ta lao động mà có nhưng linh hồn của chúng ta trái tim của chúng ta ,tình cảm của chúng ta không bao giờ để ai có thể mua được .Người bị tước mất linh hồn thì người đó không còn sống nữa mà chỉ đang tồn tại mà thôi …

Nghị luận: Trong thư gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường con mình đang theo học, tổng thống Mĩ Abraha Lincon từng viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ của mình cho người nào trả giá cao nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá đối với trái tim và tâm hồn mình” Anh chị hãy viết 1 bài luận không quá 600 chữ trình bày suy nghĩ của mình về câu nói ấy

Bài làm:

“Em thân…” Tôi xin trích dẫn lại câu mà tổng thống mĩ Lincol đã gửi cho thầy giáo: “xin hãy dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ của mình với giâáco nhất nhưng không bao giờ được bán trái tim và linh hồn” rõ rang đây là một luận điểm rất chặt chẽ và được rào trước đón sau một cách vô cùng cận thận; – Như em thấy đấy Câu nói này có 2 vế mà em cũng đã nhận ra là vế đầu nói về sức lao dộng và vế sau là về tinh thần.

Trong xã hội hiện nay chúng ta không thể phủ nhận sức cám dỗ của lợi nhuận, chúng ta không thể nói tiền không quan trọng đúng không em. Chính vì thế mà chúng ta luôn luôn phải nỗ lực làm việc để kiếm tiền. Khi chúng ta làm việc đó được gọi là bán cơ bắp và trí tuệ . Như vậy chúng ta hoàn toàn xứng đáng với một cái giá cao nhất cho công hiến mà chúng ta đã đổ mồ hôi và chất xám .Nhưng em có dể y không Vị tổng thống này đã dùng một từ rất hay đó là “có thể” rõ ràng đó là có thể bán nhưng không hẳn là cứ phải như thế Bởi bao con người đang cống hiến vì nhân loại, bao con người đang tình nguyện làm việc cho cộng đồng .Họ cũng bán sức lao động và mồ hôi nhưng họ lại không đòi hỏi một giá nào cả .Những con người ấy thật đáng cho chúng ta phải ngả đầu cung kính .

– Nhưng hầu hết chúng ta đều là những con người bán sức lao động như vậy nhu cầu được hưởng quyền lợi từ việc đó là một nhu cầu hết sức con người, không thể ai chối cái được.

Chính vì thể Lincol đã nói: Có thể bán cơ bắp và trí tuệ của mình với giá cao nhất. Mặt khác ông cũng khẳng định “không bao giờ bán trái tim và âm hồn mình” rõ ràng nếu con người chỉ có cơ bắp và trí tuệ thì họ cũng chỉ như một cỗ máy không hơn không kém. Con người khác ở chỗ họ có tình cảm và cảm xúc. Chính những điều này tạo nên một khái niệm mà chúng ta thường hay gọi là những gía trị về tinh thần. Những giá trị vật chất thì có thể bán nhưng những gia trị về tinh thần thì không bao giờ mua nổi: như ai đó đã từng nói tiền có thể mua được ngôi nhà đẹp nhưng không bao giờ mua đượ tổ ấm .Trong trường hợp này cũng thể chúng ta có thể bán những gì và chúng ta lao động mà có nhưng linh hồn của chúng ta trái tim của chúng ta ,tình cảm của chúng ta không bao giờ để ai có thể mua được .Người bị tước mất linh hồn thì người đó không còn sống nữa mà chỉ đang tồn tại mà thôi …

Chọn tập
Bình luận