Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Cảm nhận của em về tệ nạn hút thuốc lá hiện nay

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Ý chính trong bài:

1. Nạn hút thuốc lá là gì. Bắt đầu từ đâu và dã phát triển như thê sào (có thể và nên đưa thông số cụ thể)

2. Hiện trạng hút thuốc lá trong xã hội (đặc biệt trong nhà trường): Hãy đưa ra các thống kê rõ ràng, có liên hệ vói thực tế, những gì mà bạn hay người thân đã bát gặp, điều này sẽ làm tăng tính chân thực của bài viết.

3. Tìm hiểu về nguyên nhân: từ ý 1 và 2 hãy đi tìm nguyên nhân của nạn hút thuốc, hãy cắt nghĩa vì sao thuốc lá lại lan tràn trong giới trẻ (do bát chuớc, thời thượng…) và các trường hợp khác (chất nicotine trong thuốc lá là chất kích thích nên có thể đẩy nhanh khả năng suy nghĩ trong một thưòi gian ngắn. Cắt nghĩa cặn kẽ để làm rõ tận cùng vấn đề : Tệ nạn thuôc lá đang phát triển rất nhanh trong xã hội.

4. Hậu quả:

Với người hút thuốc: Gây nghiện, gây ho và ảnh hưởng đên phổi, có thể ảnh huởng đến thế hệ sau (có thể nêu thống kê)

Với người khác: phê phán các trường hợp hút thuócc nơi công cộng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người bình thường

Một số trường hợp riêng mà bạn biết

-> Chứng minh y : Thuốc la dang có ảnh hưởng xâu đên toàn xã hội.

5. Suy nghĩ và giải pháp:

Theo bạn những gì chúng ta đã làm để phòng tránh tệ nạn này đã thực sự có hiệu quả chưa. Nếu chưa, nên làm gì?

Ý chính trong bài:

1. Nạn hút thuốc lá là gì. Bắt đầu từ đâu và dã phát triển như thê sào (có thể và nên đưa thông số cụ thể)

2. Hiện trạng hút thuốc lá trong xã hội (đặc biệt trong nhà trường): Hãy đưa ra các thống kê rõ ràng, có liên hệ vói thực tế, những gì mà bạn hay người thân đã bát gặp, điều này sẽ làm tăng tính chân thực của bài viết.

3. Tìm hiểu về nguyên nhân: từ ý 1 và 2 hãy đi tìm nguyên nhân của nạn hút thuốc, hãy cắt nghĩa vì sao thuốc lá lại lan tràn trong giới trẻ (do bát chuớc, thời thượng…) và các trường hợp khác (chất nicotine trong thuốc lá là chất kích thích nên có thể đẩy nhanh khả năng suy nghĩ trong một thưòi gian ngắn. Cắt nghĩa cặn kẽ để làm rõ tận cùng vấn đề : Tệ nạn thuôc lá đang phát triển rất nhanh trong xã hội.

4. Hậu quả:

Với người hút thuốc: Gây nghiện, gây ho và ảnh hưởng đên phổi, có thể ảnh huởng đến thế hệ sau (có thể nêu thống kê)

Với người khác: phê phán các trường hợp hút thuócc nơi công cộng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người bình thường

Một số trường hợp riêng mà bạn biết

-> Chứng minh y : Thuốc la dang có ảnh hưởng xâu đên toàn xã hội.

5. Suy nghĩ và giải pháp:

Theo bạn những gì chúng ta đã làm để phòng tránh tệ nạn này đã thực sự có hiệu quả chưa. Nếu chưa, nên làm gì?

Chọn tập
Bình luận