Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Hãy nêu giá trị nhân đạo của tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” qua số phận hai nhân vật Mị và A Phủ

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

DÀN Ý

1. Thế nào là một tác phẩm mang giá trị nhân đạo, và giá trị nhân đạo có tác dụng gì cho tác phẩm.

– Một tác phẩm mang giá trị nhân đạo là một tác phẩm mà trong đó nhà văn phải sống cùng nhân vât, hiểu và cảm thông được nỗi thống khổ, bi ai của số phận họ, đồng thời nhìn thấy được vẻ đẹp tiềm tàng trong con người họ cùng với những khát vong tươi sáng trong tâm hồn họ và nếu có thể, nhà văn sẽ chỉ ra cho họ con đường để giải thoát khỏi số phận này. Ngoài ra, nhà văn gián tiếp hoặc trực tiếp phê phán, tố cáo hiện thực xã hội. Trong một tác phẩm, nhà văn không nhất thiết phải nêu đầy đủ các mặt này mà có thể chỉ cần chuyên sâu về một măt.

– Một tác phẩm chỉ có giá trị khi mang giá trị nhân đạo sâu sắc.

2. Giá trị nhân đạo được thể hiện cụ thể trong Vợ chồng A Phủ như thế nào?

– Giá trị nhân đạo của Vợ chồng A Phủ được thể hiện thông qua số phận 2 nhân vật Mi, A Phủ như thế nào, từ số phận đó nhà văn đã tố cáo xã hội phong kiến thực dân như thế nào -> phân tích

– Giá trị nhân đạo của Vợ chồng A Phủ được thể hiện qua vẻ đẹp tính cách, dung mạo của 2 nhân vật Mị, A Phủ như thế nào -> phân tích

– Giá trị nhân đạo của Vợ chồng A Phủ được thể hiện qua khát vọng tự do của họ như thế nào, đặc biệt là trong hành động Mị cứu A Phủ -> phân tích

3. Nhận xét

– Giá trị nhân đạo của tác phẩm góp phần làm cho tác phẩm sống mãi với thời gian.

– Giá trị nhân đạo của tác phẩm giúp cho bạn đọc được nhân đạo hoá tâm hồn.

– Để lại nhiều bài học quý báu cho các thế hệ nhà văn sau này.

DÀN Ý

1. Thế nào là một tác phẩm mang giá trị nhân đạo, và giá trị nhân đạo có tác dụng gì cho tác phẩm.

– Một tác phẩm mang giá trị nhân đạo là một tác phẩm mà trong đó nhà văn phải sống cùng nhân vât, hiểu và cảm thông được nỗi thống khổ, bi ai của số phận họ, đồng thời nhìn thấy được vẻ đẹp tiềm tàng trong con người họ cùng với những khát vong tươi sáng trong tâm hồn họ và nếu có thể, nhà văn sẽ chỉ ra cho họ con đường để giải thoát khỏi số phận này. Ngoài ra, nhà văn gián tiếp hoặc trực tiếp phê phán, tố cáo hiện thực xã hội. Trong một tác phẩm, nhà văn không nhất thiết phải nêu đầy đủ các mặt này mà có thể chỉ cần chuyên sâu về một măt.

– Một tác phẩm chỉ có giá trị khi mang giá trị nhân đạo sâu sắc.

2. Giá trị nhân đạo được thể hiện cụ thể trong Vợ chồng A Phủ như thế nào?

– Giá trị nhân đạo của Vợ chồng A Phủ được thể hiện thông qua số phận 2 nhân vật Mi, A Phủ như thế nào, từ số phận đó nhà văn đã tố cáo xã hội phong kiến thực dân như thế nào -> phân tích

– Giá trị nhân đạo của Vợ chồng A Phủ được thể hiện qua vẻ đẹp tính cách, dung mạo của 2 nhân vật Mị, A Phủ như thế nào -> phân tích

– Giá trị nhân đạo của Vợ chồng A Phủ được thể hiện qua khát vọng tự do của họ như thế nào, đặc biệt là trong hành động Mị cứu A Phủ -> phân tích

3. Nhận xét

– Giá trị nhân đạo của tác phẩm góp phần làm cho tác phẩm sống mãi với thời gian.

– Giá trị nhân đạo của tác phẩm giúp cho bạn đọc được nhân đạo hoá tâm hồn.

– Để lại nhiều bài học quý báu cho các thế hệ nhà văn sau này.

Chọn tập
Bình luận