Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Trình bày suy nghĩ của mình về câu nói: “Phải chăng bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”

Tác giả: Sach Vui
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Ý chính trong bài:

1. Giải thích ý nghĩa của câu nói này: Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi. Muốn nói đến tình cảm sắt son thủy chung và bền vững. Nói đến 1 người không ngại gian khổ để đến với bạn, một người sẵn sàng mở rộng vòng tay đón chào bạn cho dù hoàn cảnh của bạn có thế nào đi chăng nữa.

Quan trọng nhất là nói đến lòng vị tha, lòng bao dung của con người.

2. Giải thích và bình luận:

– Khi mọi người đã bỏ ta đi: Ta là ai? Ta làm gì? mà để mọi người bỏ ta đi… Có phải chăng là những điều tội lỗi ghê gớm chăng?…

– Vậy mà bạn vẫn đến với ta. Vậy bạn phải là người thế nào? Bạn không sợ gì ư? Điều gì tạo nên bạn như thế? Phải chăng là những việc bạn làm sẽ định nghĩa con người của bạn.

3. Liên hệ bản thân và bạn bè.

Đó là các phần anh sẽ làm nếu như gặp phải đề bài này!

 

Ý chính trong bài:

1. Giải thích ý nghĩa của câu nói này: Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi. Muốn nói đến tình cảm sắt son thủy chung và bền vững. Nói đến 1 người không ngại gian khổ để đến với bạn, một người sẵn sàng mở rộng vòng tay đón chào bạn cho dù hoàn cảnh của bạn có thế nào đi chăng nữa.

Quan trọng nhất là nói đến lòng vị tha, lòng bao dung của con người.

2. Giải thích và bình luận:

– Khi mọi người đã bỏ ta đi: Ta là ai? Ta làm gì? mà để mọi người bỏ ta đi… Có phải chăng là những điều tội lỗi ghê gớm chăng?…

– Vậy mà bạn vẫn đến với ta. Vậy bạn phải là người thế nào? Bạn không sợ gì ư? Điều gì tạo nên bạn như thế? Phải chăng là những việc bạn làm sẽ định nghĩa con người của bạn.

3. Liên hệ bản thân và bạn bè.

Đó là các phần anh sẽ làm nếu như gặp phải đề bài này!

 

Chọn tập
Bình luận