Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Anh (chị) hãy bàn về ý kiến sau: Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có ở trong tay chính là tình yêu

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Một số luận điểm và luận cứ của bài:

a) Thể loại bài viết: nghị luận xã hội – bàn về một tư tưởng, đạo lí

b) Nội dung:

– Giải thích: “tình thương” là gì?

– Nêu những biểu hiện của tình thương trong cuộc sống hôm nay (mặt tốt và chưa tốt)

– Ý nghĩa của những hành động thể hiện tình yêu thương: nâng đỡ con người khỏi nỗi đau khổ đau, tuyệt vọng: động viên con người trong cuộc sống.

– Đối với người trẻ tuổi, tại sao cần tình yêu thương hơn hết thảy?

– Bài học rút ra cho bản thân.

c) Yêu cầu về phương pháp: biết sử dụng các thao tác lập luận phù hợp; lựa chọn những dẫn chứng sát với nội dung giải thích, chứng minh

Một số luận điểm và luận cứ của bài:

a) Thể loại bài viết: nghị luận xã hội – bàn về một tư tưởng, đạo lí

b) Nội dung:

– Giải thích: “tình thương” là gì?

– Nêu những biểu hiện của tình thương trong cuộc sống hôm nay (mặt tốt và chưa tốt)

– Ý nghĩa của những hành động thể hiện tình yêu thương: nâng đỡ con người khỏi nỗi đau khổ đau, tuyệt vọng: động viên con người trong cuộc sống.

– Đối với người trẻ tuổi, tại sao cần tình yêu thương hơn hết thảy?

– Bài học rút ra cho bản thân.

c) Yêu cầu về phương pháp: biết sử dụng các thao tác lập luận phù hợp; lựa chọn những dẫn chứng sát với nội dung giải thích, chứng minh

Chọn tập
Bình luận