Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Anh (chị) hãy bàn về ý kiến sau: Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có ở trong tay chính là tình yêu

Tác giả: Sach Vui
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Một số luận điểm và luận cứ của bài:

a) Thể loại bài viết: nghị luận xã hội – bàn về một tư tưởng, đạo lí

b) Nội dung:

– Giải thích: “tình thương” là gì?

– Nêu những biểu hiện của tình thương trong cuộc sống hôm nay (mặt tốt và chưa tốt)

– Ý nghĩa của những hành động thể hiện tình yêu thương: nâng đỡ con người khỏi nỗi đau khổ đau, tuyệt vọng: động viên con người trong cuộc sống.

– Đối với người trẻ tuổi, tại sao cần tình yêu thương hơn hết thảy?

– Bài học rút ra cho bản thân.

c) Yêu cầu về phương pháp: biết sử dụng các thao tác lập luận phù hợp; lựa chọn những dẫn chứng sát với nội dung giải thích, chứng minh

Một số luận điểm và luận cứ của bài:

a) Thể loại bài viết: nghị luận xã hội – bàn về một tư tưởng, đạo lí

b) Nội dung:

– Giải thích: “tình thương” là gì?

– Nêu những biểu hiện của tình thương trong cuộc sống hôm nay (mặt tốt và chưa tốt)

– Ý nghĩa của những hành động thể hiện tình yêu thương: nâng đỡ con người khỏi nỗi đau khổ đau, tuyệt vọng: động viên con người trong cuộc sống.

– Đối với người trẻ tuổi, tại sao cần tình yêu thương hơn hết thảy?

– Bài học rút ra cho bản thân.

c) Yêu cầu về phương pháp: biết sử dụng các thao tác lập luận phù hợp; lựa chọn những dẫn chứng sát với nội dung giải thích, chứng minh

Chọn tập
Bình luận